ที่อยู่ติดต่อ

Factory at Ayutthaya : โรงงานอยุธยา

111 หมู่ 10 ซอยวัดบ้านช้าง ถนนโรจนะ ตำบลลำตาเสา

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170


โทรศัพท์ : (035) 275-121-2

โทรสาร : (035) 275-123

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.

 

SALES OFFICE : สำนักงานขาย

อาคาร 208 วายเลสโร้ด ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 18 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330


โทรศัพท์ : +66-(0)-2252-8752 (Ext 118)

โทรสาร : +66-(0)-2252-8753


ลูกค้าสัมพันธ์ : 092-281-8869 (ภาษาไทย),

098-263-4946 (ภาษาญี่ปุ่น, อังกฤษ)

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.