SINCE 1923

"Over 90 years of Innovation นวัตกรรม.. ยาวนานมากกว่า 90 ปี"

อัลฟ่า คอร์ปอเรชั่นมีประวัติในการทำธุรกิจผลิตกุญแจและล็อคที่ยาวนาน โดยแบ่ง เรื่องราวของอัลฟ่าล็อคเป็น 3 ยุคดังนี้

 

  • Pioneer of mechanical lock in japan : ยุคบุกเบิก พัฒนา mechanical lock รายแรกในญี่ปุ่น

ยุคบุกเบิก พัฒนา mechanical lock รายแรกในญี่ปุ่น

ในยุคที่ล็อคและกุญแจถูกผลิตจากการสั่งทำ บริษัทอัลฟ่าถือกำเนิดขึ้นในปี


1923 เริ่มต้นธุรกิจผลิตล็อคกุญแจทรงกระบอกสำหรับที่อยู่อาศัยจำหน่ายตามร้านค้าเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่น ซึ่งชื่อเครื่องหมายการค้า ALPHA เป็นคำในภาษากรีกแปลว่า ดีที่สุด หรือที่หนึ่ง
1933 บริษัทประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีหล่อโลหะมาผลิต กุญแจรถยนต์เป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นให้กับ นิสสันมอเตอร์และ โตโยต้ามอเตอร์
1947 ช่วงหลังสงคราม อัลฟ่าผลิตกุญแจคล้องสายยูขึ้นเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่น กุญแจคล้องสายยูอัลฟ่าถูกส่งไปใช้ในกองทัพสหรัฐที่ประจำการในประเทศ ณ เวลานั้น
1967 & 1971 ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบ Cylindrical locks และ Integral lock ที่ผสมผสานลูกบิดกับล็อคลิ้นตาย เป็นครั้งแรกของโลก และถือเป็นรูปแบบเอกสิทธิ์ของอัลฟ่า

  • The rising of ALPHA lock in global : ALPHA lock ในตลาดทั่วโลก

1961 ด้วย “ ราคาที่สมเหตุผล, การใช้วัสดุคุณภาพสูง, ความคงทน ใช้งานได้ยาวนาน ” อัลฟ่าเริ่มขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยส่งออกกุญแจ Tubular ที่ผลิตขึ้นในญี่ปุ่นสู่ทั่วโลก

1980-1990 จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอสังหาริมทรัพย์ ลูกบิดอัลฟ่าเป็นที่ต้องการอย่างมากในตลาดโลก มียอดส่งออกเฉลี่ย 2,400,000 เซ็ทต่อปี โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสินค้าลอกเลียนแบบตราสินค้าอัลฟ่าจำหน่ายอย่างแพร่หลาย ถือเป็นข้อพิสูจน์ความนิยมในตราสินค้าอัลฟ่าได้เป็นอย่างดี

ลูกบิดอัลฟ่า

  • Advanced security technology for the 21st Century : ศตวรรษใหม่ ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำสมัย

เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 อัลฟ่าเป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีพิสูจน์ข้อมูลเฉพาะตนมาประยุกต์ใช้

และพัฒนาระบบกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการตามยุคสมัย

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อัลฟ่าล็อคได้รับการประเมินค่าอย่างสูงทั้งญี่ปุ่นและนอกประเทศ

1970 จากการนำเทคโนโลยีด้าน mechanic ผสมผสานเข้ากับด้าน electronic อัลฟ่าประสบความสำเร็จในการพัฒนา card key hotel สำเร็จได้เป็นครั้งแรกของโลก

1981 ได้นำระบบ keyless key หรือระบบเปิดปิดประตูด้วยการพิสูจน์ข้อมูลเฉพาะตน ไม่ต้องมีกุญแจมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมรถยนต์

1984 อัลฟ่าประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาและจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์ล็อค แบบกดรหัสรุ่น Digita lockสำหรับที่อยู่อาศัยเป็นครั้งแรกของญี่ปุ่น และถือเป็นจุดเปลี่ยนวงการกลอนล็อคประตูสำหรับอุตสากรรมในครัวเรือน ณ ขณะนั้น

1999 อิเล็กทรอนิกส์ล็อคประตูแบบใช้รหัส รุ่น ED LOCK ถูกวางจำหน่ายในญี่ปุ่น และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ในโครงการที่อยู่อาศัย หอพัก มียอดขายกว่า 340,000 sets ในญี่ปุ่น (1999-2012)


2000 ในช่วงที่มีอาชญากรรมงัดแงะกุญแจเกิดขึ้นอย่างมากในญี่ปุ่น อัลฟ่าประสบความสำเร็จในการผลิตและจัดจำหน่ายไส้กุญแจที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน การงัดแงะ (กุญแจรุ่น FB LOCK)

2004 พัฒนาระบบเปิดปิดประตูแบบไม่ต้องใช้มือสัมผัสสำเร็จเป็นครั้งแรกญี่ปุ่น (Passive Key, hands-free house door locks)

2012 ร่วมพัฒนาผลิต อิเล็กทรอนิกส์ล็อคอัจฉริยะ สำหรับที่อยู่อาศัยระดับบนกับ YKK AP Inc. โดดเด่นด้วยระบบเปิดปิดแบบไร้สัมผัส คุณภาพสูง ในราคาที่ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้


2013-Present ผลิตจำหน่าย อิเล็กทรอนิกส์ล็อคหลากหลายโมเดล อาทิเช่น
ดิจิตอลล็อค WS200 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ล็อคอัลฟ่า มียอดขายสูงสุดในญี่ปุ่น*(ผลสำรวจโดยองค์กร by Fuji Keizai Management Co., Ltd)