ALPHA HOUSING HARDWARE (THAILAND) CO.,LTD

 

อัลฟ่า เฮ้าส์ซิ่ง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ภายหลังการเข้ารวมกิจการบริษัทซี ไอ เทคโนโลยี จำกัด บริษัท อัลฟ่าคอร์ปอเรชั่น ได้จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทใหม่ในประเทศไทย ในนาม อัลฟ่า เฮ้าส์ซิ่ง ฮาร์ดแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นฐานการผลิตส่งออกและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์ล็อค, ดิจิตอลล็อค ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

 
 
 
 


โรงงานการผลิตเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีหลากหลาย อาทิเช่น โปรแกรมสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์, เครื่องฉีดพลาสติก, เครื่อง CNC , เครื่อง Press เครื่อง Key cutting ซึ่งเป็นจุดเด่นของบริษัทที่รวบรวมทุกกระบวนการให้อยู่ภายใต้การผลิตภายใน ตั้งแต่ การพัฒนา การออกแบบไปถึงการประกอบชิ้นส่วน


 
 

ควบคุมการผลิตโดยช่างเฉพาะทาง จากประเทศญี่ปุ่น ยึดมั่นในระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดแต่ละกระบวนการมีเครื่องมือตรวจจับ,การตรวจสอบเพื่อเช็คคุณภาพสินค้า โรงงานผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001


โรงงานผลิต Electronic Door Locks, Digital Door Locks เป็นหลัก ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นเฉลี่ย 10,000 เซ็ท/เดือน และประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย

ปัจจุบัน Electronic Locks อัลฟ่า มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น